Perangkat Hardware Komputer

 1. Prosesor : Berfungsi mengedalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemprosesan data.
 
2. Heat Sink : Berfungsi sebagai perdam panas yang dihasilkan oleh prosesor.